Rolnictwo w Polsce

Rolnictwo w Polsce

21 września 2021 0 By Kolekcjoner
4.8
(4)

Pod względem liczby ludności Polska jest szóstym krajem w Europie. Niemal połowa jej powierzchni bardzo dobrze nadaje się do wytwarzania żywności. Dlatego istotnym sektorem gospodarki w naszym kraju jest rolnictwo. 

Technologia uprawy roli odegrała istotną rolę w rozwoju prastarych cywilizacji. Odkrycia archeologiczne potwierdzają, że na terenie dzisiejszej Polski rolnictwo w zaawansowanej postaci występowało już kilka tysięcy lat temu. Obecnie jest ono trzecim po przemyśle i usługach działem naszej gospodarki pod względem wielkości. Jak należałoby wnioskować po liczbie ludności oraz powierzchni Polska jest jednym z największych eksporterów żywności na naszym kontynencie. 

Produkcja rolna w Polsce – co obejmuje?

Istotą sektora gospodarki jakim jest rolnictwo jest po prostu produkcja żywności, chociaż oczywiście nie tylko. Materiały pochodzenia roślinnego takie jak skóry są masowo wykorzystywane np. w przemyśle odzieżowym, budowlanym, a nawet motoryzacyjnym. W podstawowym zakresie rolnictwo obejmuje produkcję poprzez:

 • uprawę zbóż, 
 • sadownictwo,
 • uprawę warzyw,
 • chów zwierząt,
 • pszczelarstwo,
 • rybactwo słodkowodne.

Jak szybko można się zorientować sektor rolnictwa jest niezwykle urozmaicony. Każda wyżej wymienionych dziedzin obejmuje ogromną różnorodność gatunków roślin i zwierząt. W szerokim pojęciu tego słowa rolnictwo obejmuje także oczywiście wszelkie przetwórstwo wyprodukowanych towarów. Różne obszary Polski specjalizują się w innych aspektach rolnictwa, na co ma wpływ między innymi: jakość gleby, warunki pogodowe i nasłonecznienie, infrastruktura drogowa oraz rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Na przykład pod względem uprawy malin, porzeczek, agrestu i roślin strączkowych od lat króluje województwo lubelskie. Natomiast ze względu na najwyższą w kraju dostępną ilość użytków zielonych, prawdziwym zagłębiem mleczarskim jest Podlasie. Dużą część rolnictwa na Podlasiu obejmuje także uprawa zbóż. Wyjątkowym pod względem nasłonecznienia i średnich temperatur jest województwo lubuskie. W regionie tym mogą być uprawiane rośliny o wydłużonym okresie wegetacji, takie jak np. winogrona. To właśnie w lubuskim, a w szczególności w regionie zielonogórskim powstają znakomicie prosperujące polskie winiarnie. 

Rolnictwo w Polsce – słabe strony na tle innych państw UE

Według różnych źródeł eksport żywności z Polski do innych państw Unii Europejskiej od czasu jej wejścia w skład wspólnoty wzrósł kilkukrotnie. Charakterystyczną cechą rolnictwa w Polsce na tle gospodarstw w Unii Europejskiej  jest wysokie rozdrobnienie gospodarstw. Według Ministerstwa Rolnictwa blisko połowa gospodarstw w naszym kraju użytkuje tylko kilka hektarów ziemi. Jedną z konsekwencji takiego rozdrobnienia jest niska efektywność rolnictwa jako całego sektora gospodarki w Polsce. 

Wyzwania jakie stoją przed rolnikami

Rolnictwo w Polsce nie powinno znacząco odbiegać od jakości jaką prezentują one w innych krajach Unii takich jak Niemcy, Francja czy Holandia. Aby jednak nadążać za tą czołówką, polskie gospodarstwa muszą nieustannie się rozwijać. Jednym z wiodących europejskich celów jest stopniowa rezygnacja ze stosowania pestycydów. Innym niezwykle istotnym kierunkiem rozwoju jest wdrażanie nowych technologii, które przyspieszają, usprawniają rozmaite procesy. Mechanizacja rolnictwa w Polsce nadal niestety jest na słabym poziomie w porównaniu na przykład z gospodarstwami w Holandii. Jak dowiedzieliśmy się z serwisu CentrumRolnictwa – wiele gospodarstw mlecznych inwestuje środki w automatyczne systemy dojarek przewodowych, które automatyzują proces dojenia. Starannie zaprojektowane hale udojowe przyczyniają się do optymalizacji efektów pracy całego gospodarstwa. 

Rolnictwo w Polsce zmaga się z jeszcze jednym niezwykle istotnym problemem, większość małych gospodarstw rolnych w kraju nie przynosi na tyle wysokich dochodów, które mogłyby zaspokoić ich właścicieli. Oczywiście z roku na rok sytuacja w Polsce się pod tym względem poprawia, ale niestety problem występuje nadal. Państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej obowiązuje Wspólna Polityka Rolna. Za jej założeniami rolnictwu w Polsce nie będzie łatwo nadążyć. Jak wypowiadają się specjaliści, niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju rolnictwa w naszym kraju będzie precyzyjne adresowanie środków przeznaczonych na wsparcie tego sektora gospodarki. 

Rolnictwo w Polsce – kilka ciekawych danych (na rok 2019)

 • funkcjonuje 1,4 mln gospodarstw rolnych,
 • utrzymuje się ponad 10 mln sztuk dużych zwierząt gospodarskich,
 • średnia powierzchnia użytków rolnych to nieco ponad 10h na gospodarstwo,
 • w strukturze zasiewów dominują zboża (ok. 72%),
 • chów bydła mlecznego koncentruje się w obszarze województw: podlaskie, mazowieckie, warmińsko – mazurskie i wielkopolskie.

 

Powyższe dane pochodzą z raportów Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce.

A poniżej prezentujemy film opublikowany przez serwis agropolska.pl, pt.: Polskie rolnictwo czeka szereg rewolucyjnych zmian.

Podobał ci się ten artykuł?

Kliknij w gwiazdkę

Ocena czytelników: 4.8 / 5. Ilość ocen: 4

Jeszcze nikt nie ocenił tego artykułu, może będziesz pierwszy?